خدمات

استخدام کارشناسان

خدمات ما

محصلات گرمایشی
انواع پکیج متناسب با فضای کاربری از ظرفیت 22 هزار تا 36 هزار
انواع رادیاتور پانلی
محصولات سرمایشی
انواع اسپلیت های سرمایشی و دوحالته
استفاده از بهترین برند های موجود در بازار

پکیج گرمایشی

تعمیر و نصب شیر آب

انواع پکیج متناسب با فضای کاربری از ظرفیت 22 هزار تا 36 هزار و انواع رادیاتور پانلی
پکیج سرمایشی

محصولات سرمایشی

انواع اسپلیت های سرمایشی و اسپیلت های دوحالته و استفاده از بهترین برند های موجود در بازار

آیا شما به دنبال کار سفارشی هستید؟

دستیار تجربه ما همیشه تعمیرات شکسته و یا نشتی را برای جلوگیری از جایگزینی های پر هزینه تعمیر می کند.

سرویس های ماهیانه

دستیاران و هکاران با تجربه ما همیشه تعمیرات شکستگی یا نشتی را در لوله کشی
تعمیر می کند تا از جایگزینی پرهزینه جلوگیری کند.

299دلار / ماهیانه

  • لوله کش کارشناس
  • مواد با کیفیت
  • سرویس لحظه ای
  • بدون هزینه اضافه
  • گارانتی یک ساله

199دلار / ماهیانه

  • لوله کش کارشناس
  • مواد با کیفیت
  • سرویس لحظه ای
  • بدون هزینه اضافه
  • گارانتی یک ساله
۱

تماس با شرکت

دستیار تجربه ما همیشه تعمیرات شکسته و یا نشتی را برای جلوگیری از جایگزینی های پر هزینه تعمیر می کند.
۲

بررسی مشکل

دستیار تجربه ما همیشه تعمیرات شکسته و یا نشتی را برای جلوگیری از جایگزینی های پر هزینه تعمیر می کند.
۳

شروع رفع مشکل

دستیار تجربه ما همیشه تعمیرات شکسته و یا نشتی را برای جلوگیری از جایگزینی های پر هزینه تعمیر می کند.
۴

تکمیل پروژه

دستیار تجربه ما همیشه تعمیرات شکسته و یا نشتی را برای جلوگیری از جایگزینی های پر هزینه تعمیر می کند.